KSeF Krajowy System e-Faktur w Comarch ERP Optima

KSeF Krajowy System e-Faktur w Comarch ERP Optima

Przygotuj swoją firmę na KSeF

Czym jest KSeF? Krajowy System e-Faktur jest oficjalną rządową platformą służącą do wystawiania, otrzymywania oraz przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Została ona uruchomiona w Polsce 1 stycznia 2022 roku dla wszystkich podatników.

Czym jest faktura ustrukturyzowana? Jest ona dokumentem wystawionym i otrzymanym za pomocą KSeF, stworzonym w formacie XML i zgodnym ze strukturą logiczną e-Faktury.

Polska jako czwarty kraj w UE wprowadza obowiązek obrotu faktur w postaci ustrukturyzowanej (e-Faktury) dla wszystkich firm. Odpowiedzialność za odbiór, przechowywanie, udostępnianie e-Faktur spoczywa na Krajowym Systemie e-Faktur. Wejście w ten obowiązek to dla większości przedsiębiorstw rewolucja, dlatego już teraz systemy Comarch ERP są gotowe na wymianę danych z Krajowym Systemem e-Faktur.

Optymalizacja baz Microsoft SQL dla Comarch ERP Optima

Optymalizacja bazy Microsoft SQL dla Comarch ERP Optima

Serwer baz danych Microsoft SQL Server jest centralnym miejscem dla całej instalacji Comarch ERP Optima i ma bardzo duże znaczenie dla wydajnej jej pracy. Bardzo ważne jest odpowiednie jego skonfigurowanie zarówno pod względem sprzętowym, jak parametrów i ustawień.

Duże znaczenie ma sprzęt, na jakim zainstalowane będą bazy danych. Przede wszystkim dyski dla jak najkrótszych czasów dostępu do danych oraz pamięć RAM, z której Microsoft SQL Server korzysta bardzo dużo.

Nie mniej ważnym aspektem jest warstwa programowa. Odpowiednia konfiguracja samego serwera jest kluczowa w drodze do bezpiecznej i wydajnej pracy.

Przy większości zastosowań używana jest darmowa wersja silnika SQL o nazwie Express. Ma ona niestety ograniczenia co do wielkości baz danych oraz pamięci RAM używanej przez SQL Server. Większe instalacje wymagają zastosowania komercyjnych wersji tego oprogramowania, które posiadają dużo większe możliwości konfiguracyjne oraz lepszą wydajność.

Comarch | Działania na rynku systemów ERP

comarch

Wyniki Comarch w sektorze systemów ERP

Comarch od kilku lat notuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży w sektorze rozwiązań ERP, realizując przyjętą na lata 2016 – 2023 strategię „Plan 7500”. Stałe rozbudowywanie oferty usług i systemów, obecność na rynkach zagranicznych, innowacyjne funkcjonalności oraz rozwój usług chmurowych przekładają się na dobre wyniki finansowe Sektora Comarch ERP, które w 2021 roku wzrosły o 7 procent i wyniosły 431 mln złotych.