Zadaj pytanie on-line

Możliwości systemu Axence nVision

  • Moduł Network - wykrywanie i wizualizacja sieci, monitorowanie pracy urządzeń sieciowych (SNMP), monitoring pracy komputerów z Windows przez WMI, monitoring usług TCP/IP, alarmy, powiadomienia, akcje korekcyjne, monitorowanie aktywności na portach switchy, obsługa trapów SNMP, monitorowanie stanu usług Windows, wpisy dziennika zdarzeń Windows
  • Moduł Inventory - wykrywanie konfiguracji sprzętowej, wykrywanie zainstalowanego oprogramowania, numery seryjne oprogramowania Microsoft, historia zmian w konfiguracji, audyt legalności oprogramowania, audyt plików multimedialnych, czytelne zestawienia konfiguracji, dane administracyjne (Środki Trwałe)
  • Moduł Users - monitoring użycia aplikacji, odwiedzane strony WWW (czas i ilość wizyt), szczegółowy monitoring czasu pracy, ruch sieciowy generowany przez użytkownika, audyt i koszty wydruków
  • Moduł HelpDesk - zarządzanie zgłoszeniami, powiadomienia w czasie rzeczywistym, widok zgłoszenia odświeżany w czasie rzeczywistym, wbudowany zdalny dostęp z możliwym pytaniem użytkownika o zgodę, zintegrowany czat, import użytkowników z Active Directory, komunikaty rozsyłane do użytkowników z możliwością potwierdzenia, automatyzacje bazujące na założeniu: warunek → akcja, baza wiedzy
  • Moduł DataGuard - lista urządzeń aktualnie podłączonych w sieci, identyfikacja urządzeń po numerach seryjnych, definiowanie praw dostępu do wybranych nośników danych, historia operacji wykonywanych na urządzeniach, uprawnienia dostępu tworzone na poziomie urządzenia i Active Directory

Więcej informacji na axence.net

Monitorowanie Sieci Komputerowej